Metoda zadaniowa

Jedną z idei szkoły języka francuskiego Notre école de français jest budowanie przestrzeni do współdziałania i współpracy. Znakomicie służy temu metoda, którą stosujemy w nauczaniu języka francuskiego zarówno w grupach dla początkujących jak też średnio- i zaawansowanych. Wybraliśmy ją, bo dobrze przygotuje Cię do wyzwań, jakie staną przed Tobą, kiedy zechcesz posłużyć się językiem francuskim poza salą lekcyjną. Daje szybkie efekty, a Ty opanujesz język francuski bez większego wysiłku.

Najpierw działanie, gramatyka potem.

Na zajęciach uczniowie wykonują konkretne czynności (np. planują posiłki dla rodziny, organizują spotkania z przyjaciółmi, dyskutują o zdrowym trybie życia, planują wyjazdy wakacyjne). Wspomagani przez nauczyciela i podręcznik:

 • eksperymentują z językiem francuskim, tzn. odkrywają pewien zasób słów i zwrotów, który już na wstępie pozwala im wypowiedzieć się w danej sytuacji, choćby z błędami
 • pogłębiają słownictwo wykonując kolejne zadania leksykalne
 • poznają i ćwiczą zasady gramatyki, aby móc skorygować wypowiedzi i opanować poprawne formy
 • realizują projekty, które w praktyce pozwalają im w pełni wykorzystać zdobyte umiejętności.

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego.

Edward Phelps

Akcja i reakcja

Niemal każde zajęcia na naszym kursie języka francuskiego to również inscenizowanie sytuacji i zdarzeń codziennych (z pracy, szkoły, domu), reagowanie na nie, stopniowe „oswajanie się” z nowymi zwrotami i gramatyką oraz, co najważniejsze, coraz swobodniejsze i skuteczniejsze posługiwanie się językiem francuskim.

W grupie raźniej

Ponieważ na co dzień działamy w społecznościach metoda ta zakłada aktywną współpracę grupy. Dlatego też na zajęciach uczeń:

 • nawiązuje relacje z innymi uczniami
 • pracuje w parach lub małych grupach
 • uczy się dobierać odpowiednie do sytuacji formy językowe
 • swobodnie i spontanicznie dzieli się z innymi swoimi opiniami i emocjami
 • pokonuje naturalne bariery przed mówieniem wspomagany przez swojego nauczyciela i kolegów.

Wspólny cel

I Tobie i nam zależy przecież, abyś jak najszybciej zaczął swobodnie posługiwać się językiem francuskim. Metoda, którą stosujemy skutecznie Ci to umożliwia – równolegle doskonali wszystkie kompetencje językowe: mówienie, rozumienie, czytanie i pisanie. Krok po kroku i niejako „mimochodem”

 • uczy gramatyki
 • proponuje proste i łatwe do podjęcia zadania
 • pozwala czerpać przyjemność z odkrywania reguł języka i z nauki
 • wszystkim nam zapewnia satysfakcję i sukces.

Cel ma sens wówczas, gdy pomaga ci rosnąć, a wzrastasz przez zdobywanie go, nie samo osiągnięcie.

Albert Camus

Metoda piosenkowa

Jest niezwykle przyjemnym, ale też skutecznym sposobem nauki języka francuskiego przygotowanym z myślą o tych, którzy nie muszą szybko zmierzać do celu. W szkole języka francuskiego Notre école de français pracujemy w oparciu o specjalnie przygotowany podręcznik-komiks, który w ciekawej i swobodnej formie przedstawia życiorysy wykonawców i ich utwory.

Wyobraź sobie, że…

 • słuchasz piosenek Charles’a Treneta, Edith Piaf, Jacques’a Brela, czy Serge’a Gainsbourga
 • zagłębiasz się w świat historii i postaci, o których śpiewają ci francuscy wykonawcy
 • możesz od razu wyrazić swoje wrażenia i opinie stosując zaproponowane francuskie słówka i zwroty
 • specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń pozwala Ci poznać lub przypomnieć i utrwalić gramatykę.

Piosenki dają radość!

Metoda piosenkowa zapewnia Ci:

 • naukę języka francuskiego na podstawie materiału, który wzbudza przyjazne emocje i potęguje naturalną chęć do pogłębiania znajomości języka
 • kontakt z osobami podzielającymi Twoje zainteresowania
 • naukę w spokojnym, przystosowanym do Twoich potrzeb i możliwości rytmie
 • możliwość poznania historii piosenki francuskiej i jej wykonawców.

Gry językowe

Gry językowe i zabawy są dzisiaj nieodłącznym elementem naszych kursów języka francuskiego znakomicie uzupełniającym metody nauki na wszystkich poziomach – dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych – i to zarówno w grupach dla dzieci jak i dla dorosłych. Nawet kilka zwykłych plansz z ilustracjami lub prostych gadżetów zapewnia:

 • wzrost zainteresowania tematem lekcji
 • swobodną i przyjazną atmosferę na zajęciach
 • utrwalanie francuskich struktur gramatycznych i słownictwa „na wesoło”
 • powstawanie interakcji między uczniami
 • pobudzanie wyobraźni
 • budowanie spontanicznych i naturalnych wypowiedzi w języku francuskim
 • motywację do działania i dobrej rywalizacji.

Precz z monotonią!

Na naszych kursach języka francuskiego gry i zabawy dobierane są zawsze do celu lekcji, tak aby stanowić jej integralny element. Oznacza to, że grając w jakąkolwiek zaproponowaną przez nauczyciela grę:

 • poznajesz nową regułę lub grupę słów
 • utrwalasz wcześniej poznany materiał
 • po prostu bawisz się formułując wskazówki, polecenia, pytania i odpowiedzi w języku francuskim.

Graj więc z nami, bo gry…

 • urozmaicają zajęcia
 • uczą języka francuskiego bez wysiłku
 • zacieśniają więzi między uczniami
 • wywołują uśmiech i radość.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

KONTAKT